...

W mediach na całym świecie coraz częściej słyszy się o przypadkach skutecznego leczenia padaczki przy użyciu kannabinoidów. Napady padaczkowe pojawiają się ze znacznie mniejszą częstotliwością albo całkowicie zanikają w trakcie stosowania konopii. To niesamowite wieści dla wszystkich dotkniętych tą chorobą, jak również ich rodzin. Obecnie stosowane leki są mało skuteczne a praktycznie zawsze towarzyszą im mało komfortowe skutki uboczne.

Journal of Epilepsy & Behavior pracuje nad publikacją materiału badawczego “Efficacy and adverse event profile of cannabidiol and medicinal cannabis for treatment-resistant epilepsy: Systematic review and meta-analysis.” (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525505019308625). Materiał ten opisuje opis przypadku grupy 200 chorych na padaczkę, z których wybrano 20 osób spełniających kryteria niezbędne do przeprowadzenia badania. Musiały to być osoby oporne na działanie klasycznych leków przeciwpadaczkowych. Zastosowano u nich leczenie kannabinoidami.

Wyniki badań okazały się być bardzo interesujące:

  • Zastosowanie dużych dawek CBD i małych THC zdecydowanie poprawiło jakość życia chorych w porównaniu do grupy kontrolnej.
  • W trakcie stosowania leczenia u osób przyjmujących kannabinoidy, znacząco zmniejszyła się częstotliwość występowania ataków epileptycznych.

Nasuwa nam się od razu pytanie, w jaki sposób CBD pomaga na padaczkę? Warto tu odwołać się do badań opublikowanych w 2017 roku przez Journal of Epilepsy Research o tytule „“Cannabinoids in the Treatment of Epilepsy: Hard Evidence at Last?”. Okazuje się bowiem, że u pacjentów chorych na epilepsję odnotowuje się znacząco niższy poziom naturalne występujących endokannabinoidów, co przyczynia się do rozregulowania receptora CB1. Zewnętrzna stymulacja tego receptory przez podanie kannabinoidów z zewnątrz pomaga stymulować i równoważyć naturalny system człowieka. Najbardziej skuteczne zdają się być w tym przypadku kannabinoidy: CBD, THC i CBN stosowane w różnych proporcjach.

W badaniu przeprowadzonym w 2018 roku przez American Neurological Association (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30250864) 20 pacjentom podawano duże dawki CBD i małe dawki THC codziennie przez okres 20 tygodni w celu leczenia rzadkiej odmiany padaczki. Wśród 19 uczestników, którzy ukończyli program, 70% odnotowało poprawę zdolności motorycznych oraz jakości życia. Dawki CBD przekraczały tam 10mg/ kg masy ciała dziennie, przy czym wysokość podawanej dawki zwiększano stopniowo.

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.