...

Choroba Parkinsona jest chorobą zwyrodnieniową układu nerwowego, która dotyka dziś wielu ludzi i to coraz młodszych. Niekontrolowane drżenie kończyn, sztywność mięśni i silnie spowolniona sekwencja ruchów to jedne z objawów tej choroby. Czynnikiem wywołujących chorobę Parkinsona jest brak dopaminy (neuroprzekaźnika), spowodowany degradacją coraz większej liczby komórek odpowiedzialnych za jej produkcję.

Nie istnieje niestety skuteczne lekarstwo na tę chorobę. Konwencjonalna medycyna stosuje zabiegowe i farmakologiczne środki łagodzące przebieg choroby. Warto jednak wspomnieć, że stosowanie niektórych środków farmakologicznych wiąże się z ryzykiem występowania skutków ubocznych. Efektem tego jest konieczność modyfikacji zastosowanego leczenia. Tego typu ryzyko nie występuje w przypadku stosowania naturalnego CBD, które jest wolne od skutków ubocznych i idealne do długotrwałego stosowania (co potwierdzają badania naukowe przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia).

Od pewnego czasu prowadzone są badania naukowe nad wykorzystaniem kannabinoidów w leczeniu tej choroby. W 2018 roku w University of Louisville School of Medicine przeprowadzono testy, które wykazały znaczną poprawę jakości życia u pacjentów stosujących regularnie olej CBD. Wskazano min. na zmniejszone drżenie kończyn oraz mniejszą sztywność mięśni. Poprawiła się też kondycja psychiczna chorych poddanych eksperymentowi. Niektórzy pacjenci twierdzą, że drgawki i zaburzenia mowy ulegają poprawie zaledwie kilka minut po podaniu kannabinoidów. Towarzyszący chorobie ból, przewlekłe zapalenia i zaburzenia trawienia, które są skutkami choroby Parkinsona, mogą być również znacznie ograniczone przez właściwości CBD. Ważną rolę w tym procesie odgrywają aktywne składniki przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Mówi się, że produkty CBD mają stymulujący wpływ na produkcję dopaminy. Możliwe jest również, że CBD pozytywnie oddziaływuje na odnowę komórek nerwowych ze względu na neuroprotekcyjne i antyoksydacyjne właściwości.

W przypadku choroby Parkinsona, CBD bardzo dobrze sprawdza się w przypadku zaburzeń nie tylko motorycznych. Jego działanie dotyczy również między innymi nieprawidłowości psychicznych, czy zaburzeń snu. Według przeprowadzonych badań na grupie pacjentów z Czech (blisko 340 osób), wykorzystanie kannabinoidów w terapii choroby Parkinsona przyniosło poprawę również w obszarze zaburzeń ruchu – takich jak drżenie spoczynkowe, spowolnienie ruchowe (bradykinenzja) czy sztywność ruchowa. Nie bez znaczenia pozostaje także pozytywny wpływ CBD na zmniejszenie doznań bólowych, które niezależnie od rodzaju schorzenia pozytywnie wpływają na podniesienie jakości życia pacjentów.

Coraz nowsze okrycia na temat mechanizmów działania kannabinoidów sprawiają, że wykorzystanie ich w terapii alternatywnej lub wspomagającej w chorobie Parkinsona znajduje zastosowanie w medycynie XXI wieku. Poszerzenie możliwości terapeutycznych pozwala na pomoc większej ilości pacjentów. CBD występuje w łatwej do spożycia postaci – tak zwany olej CBD, dzięki któremu chorzy nie potrzebują pomocy w osób trzecich w podawaniu środków terapeutycznych. Możliwa jest także waporyzacja suszu CBD.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.