...

Choroba Alzheimera należy do grupy chorób neurodegeneracyjnych, związanych z procesem stopniowej degeneracji struktur mózgu. Proces ten, w dużym skrócie, prowadzi do utraty pamięci i osobowości. Jest to przykre zarówno dla samych chorych ale również dla ich bliskich. Chorzy w zaawansowanym stadium nie rozpoznają członków rodziny. W końcowym etapie osoby dotknięte chorobą są całkowicie niezdolne do samodzielnego życia, a więc zależne od swoich opiekunów.

Zwyrodnienie neuronów występujące przy Alzheimerze skutkuje postępującą utratą funkcji intelektualnych prowadzącą do otępienia. Z badań nad działaniem CBD wynika, że działa on właśnie na układ nerwowy i chroni mózg przed utratą komórek nerwowych. Nowe dowody wskazują na unikalną rolę konopi w usuwaniu blaszki beta-amyloidowej co jest kluczową cechą choroby Alzheimera. To właśnie blaszka beta-amyloidowa przyczynia się do rozwoju schorzenia i jego symptomów.

Neuroprotekcyjne właściwości kannabidiolu CBD dają nadzieję na zmniejszenie dyskomfortu związanego z chorobą, na redukcję objawów choroby i poprawę jakości życia zarówno chorych jak i osób sprawujących nad nimi opiekę.

Na całym świecie prowadzone są badania nad działaniem kannabidiolu CBD we wspomaganiu leczenia choroby Alzheimera. Doktor Tim Karl z Australii oraz jego zespół koncentrują się właśnie na CBD jako na substancji, która może mieć kluczowe znaczenie dla leczenia osób chorych na Alzheimera. Ich badania wykazują, że receptor CB2, jeden z dwóch receptorów układu endokannabinoidowego, na który wpływ mają ekstrakty pozyskiwane z konopi i ich cenne składniki, w tym CBD może odegrać bardzo ważną rolę w zahamowaniu procesu postępowania choroby i w regeneracji uszkodzonych komórek. Niesie to za sobą możliwość odzyskania zdolności do rozpoznawania twarzy bliskich osób oraz wzmocnienia pamięci krótkotrwałej.

Naukowcy badają również osoby wykazujące wczesne syndromy choroby Alzheimera. Wielu badaczy jest zdania, że CBD stosowane odpowiednio wcześniej może zapobiec wystąpieniu choroby albo zatrzymać jeje rozwój.

Badania prowadzone w USA (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304394006000681?via%3Dihub) wskazują, iż stosowanie produktów konopnych przyczynia się do poprawy jakości życia w następujących aspektach: znaczna poprawa pamięci krótkotrwałej, poprawa nastroju i ogólnego funkcjonowania. Kluczowe dla pacjentów i ich rodzin jest to, że produkty konopne zawierające CBD są całkowicie legalne, nie kolidują z innymi lekami, a wręcz wspomagają ich działanie. Stosowanie CBD nie niesie ze sobą konsekwencji w postaci efektów ubocznych. Dodatkowo stosowanie CBD pozwala na ogólne wzmocnienie organizmu i wspomaga leczenie innych schorzeń poza Alzheimerem, z którymi zmagają się pacjenci.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.