Marihuana była wykorzystywana w medycynie od pokoleń. Na różnych etapach rozwoju opieki medycznej była wycofywana i przywracana do łask z rożnych powodów. W ostatnich czasach bezradność leczenia konwencjonalnego chorób nowotworowych ponownie skłoniła naukowców do pochylenia się nad możliwościami tej rośliny. Ponad 100 badań i publikacji naukowych potwierdza fakt, że marihuana zabija komórki rakowe. Przedstawiamy kilka przykładów opublikowanych opracowań:

Rak piersi

Molecular Cancer Therapeutics przeprowadziło badanie sprawdzające zależność między stosowaniem kannabidiolu (CBD), a agresywnością raka piersi. Dowiedziono, że CBD jest pierwszym nietoksycznym środkiem, który rzeczywiście zmniejsza prawdopodobieństwo przerzutów podczas przebiegu choroby raka piersi.

”W skutek przyjmowania kanabidiolu zmniejszono proliferację komórek raka piersi (zmniejszają zdolność namnażania komórek nowotworowych), inwazję oraz przerzuty. Kanabinoidy są nową nadzieją w walce z rakiem piersi”.

Dodatkowo opublikowano raport z badań potwierdzający, że kannabinoidy modulują wzrost nowotworu i prawdopodobieństwo przerzutów przy raku piersi, hamując odpowiadające za to receptory.

Rak jelita grubego

Zespół przeprowadzający badanie farmakologiczne stwierdził, że podawanie kannabinoidów „może być obiecującą strategią w przeciwdziałaniu zapalenia jelit i okrężnicy.”

„Badanie na komórkach nabłonkowych wykazało, że kanabinoidy antyproliferacyjne, antymetastatyczne i apoptotyczne (zmniejszające zdolność rozmnażania nowotworu) zmniejszają uwalnianie cytokin (cytokiny  – potęgują stany zapalne i osłabiają układ odpornościowy) i przyspieszają gojenie się ran.”

Według badania opublikowanego w Scandinavian Journal of Gastroenterology „komórki raka okrężnicy były pod silnym wpływem kanabinoidów.”

Białaczka

Jak mówią badania, konopie indyjskie indukują cytotoksyczność w komórkach białaczkowych.

„Pokazaliśmy, że THC jest silnym induktorem apoptozy , nawet w 1 x IC (50) (stężenie hamujące w 50%) , a spadek ten utrzymywał się jeszcze po 6 godzinach po ekspozycji na lek. Działania te obserwowano w liniach komórek białaczkowych (CEM, Hel-92, i HL 60), jak również w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej.” (apoptaza – biologiczne programowanie ludzkich komórek pod kątem samozniszczenia np. komórki nowotworowej w celu utrzymania naturalnej homeostazy organizmu).

Jednoznacznie wynika, że rola konopi nie ogranicza się tylko do wspomagania innych leków chemicznych. Przeciwnie, przedstawiono niezależne wyniki, że stosowanie substancji czynnej jaką jest THC pozwala uśmiercać komórki nowotworowe w teście in vitro.

Kolejne badanie opublikowane w czasopiśmie Molecular Pharmacology przedstawiło, że kannabidiol jest w stanie indukować apoptozę (śmierć komórki) w komórkach białaczkowych. „Wspólnie wyniki obu badań wskazują, że kanabidiol, działając poprzez CB2 i regulację NOX4 i P22 (phox), może być nowym i wysoce skutecznym lekarstwem na białaczkę.”

Odporność

W artykule Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids opublikowano badanie, które potwierdziło, że związki kannabinoidów odgrywają istotną rolę w modulacji układu odpornościowego. Dzięki swoim właściwościom może znacznie poprawić wyniki diagnozy raka.

„Dowody eksperymentalne przedstawione w tym artykule ukazują spektrum możliwości leczniczych tych związków w leczeniu zaburzeń immunologicznych oraz raka.”

Środki kannabimimetyczne zawarte w konopiach mają znaczący wpływ na tzw. „naturalnych zabójców” w organizmie odpornościowym. Konopie wykazują „subtelną, ale znaczącą rolę w regulacji odporności i ta rola może być wykorzystana w leczeniu chorób człowieka.”

Rak szyjki macicy oraz jąder

Badanie opublikowane w Gynecologic Oncology stwierdza, że marihuana ma znaczący wpływ na komórki szyjki macicy. Związek zawarty w roślinie konopi indukuje apoptozę linii komórek rakowych szyjki macicy.

Czerniak

Profilaktyka i możliwie wczesne wykrycie jest kluczowe w leczeniu czerniaka. Jest to najbardziej śmiertelna postać raka skóry, więc warto wspomnieć, że istniały badania nad wykorzystaniem kannabinoidów w leczeniu czerniaka. Podczas prób na zwierzętach, kannabinoidy z powodzeniem sprzyjały apoptozie komórek nowotworowych, znacząco zmniejszały wzrost oraz obniżały prawdopobieństwo przerzutów.

Każdy badany przypadek czerniaka skóry reagował na kannabinoidy. Journal of Clinical Investigation opublikowało wyniki badań.

„Podawanie miejscowe (kanabioidów) powodowało znaczne zahamowanie rozwoju nowotworów złośliwych generowanych przez zaszczepienie komórek nowotworowych naskórka nagim myszom. Guzy potraktowane kannabinoidami, wykazywały zwiększoną liczbę komórek apoptotycznych. Towarzyszyło temu upośledzenie unaczynienia guzów, oraz zmniejszenie ekspresji czynników proangiogenic (VEGF, czynnik wzrostu łożyska, oraz angiopoetyny 2). Wyniki te promują nowe podejście terapeutyczne do konopi w leczeniu nowotworów skóry.”

Powyższe publikacje są niezwykle pozytywnym odzewem zaangażowanych naukowców i nadzieją dla wielu chorujących osób na poprawę jakości a nawet wydłużenie życia, jednocześnie nie mając żadnych skutków ubocznych.