...

W ostatnim czasie opublikowano bardzo ciekawe badania na portalu Mary Ann Libert, Inc. Sugerują one, iż CBD, powszechnie występujący w konopiach kannabinoid, ma właściwości spowalniające rozkład komórek mózgowych.

Jak wiemy, proces ten zachodzi u każdego człowieka wraz z wiekiem bądź w wyniku patologii spowodowanych niektórymi schorzeniami neurologicznymi.

Naukowcy przeprowadzili badania nad skutecznością kannabidiolu w stosunku do neurotoksyczności nadtlenku wodoru – cząsteczki, która potencjalnie stoi za ciężkimi przypadkami stanów patologicznych mózgu takich jak np. udar czy choroby neurodegeneracyjne. 

W pracy naukowej przeprowadzonej przez Jungnam Kim, Ji Yu Choi, Jeongyeon Seo i Insung S. Cho „Neuroprotekcyjny wpływ kanabidiolu na nadtlenek wodoru w hodowli neuronów hipokampa” zbadano neuroprotekcyjne właściwości CBD „in vitro”, a spostrzeżenia opisano jak poniżej:

„Chociaż CBD wykazało zarówno działanie neurotoksyczne, jak i neuroprotekcyjne na neurony hipokampa w warunkach in vitro, zastosowanie niskich stężeń CBD, nie powodując toksycznego działania na neurony, znacznie uratowało neurony przed stresem oksydacyjnym (H2O2), potwierdzając jego neuroprotekcję zdolność.[…] Podsumowując, zastosowaliśmy platformę do hodowli neuronów o niskiej gęstości do oceny zarówno neurotoksycznego, jak i neuroprotekcyjnego wpływu CBD na pierwotne neurony hipokampa. Nasze badanie in vitro wykazało, że CBD było neurotoksyczne, chociaż jego wartość LC50 była wysoka (około 10 μM), co sugeruje, że szczegółowe badania farmakokinetyczne dotyczące biodostępności CBD można wykonywać różnymi metodami podawania, takimi jak spożycie, inhalacja i przezskórne lub miejscowe dostawa. Biologiczne tryby działania CBD na neurony nie zostały w pełni wyjaśnione, ale nasza praca wyraźnie potwierdziła, że CBD było bardzo skuteczne w neutralizowaniu neurotoksyczności wywołanej H2O2 na pierwotnych neuronach hipokampa, która jest ściśle zaangażowana w początek i postęp chorób neurodegeneracyjnych.”

 

Zdaniem specjalistów badania te mają ogromne znaczenie w walce z takimi chorobami jak Stwardnienie Rozsiane, Alzheimer, choroba Parkinsona, Huntingtona, Stwardnienie Zanikowe Boczne, padaczka i inne schorzenia o podłożu neurologicznym. Mogą także mieć wpływ na opóźnienie degradacji neuronów w przypadku demencji starczej. Autorzy badania zgodnie twierdzą, że należy przeprowadzić dalsze analizy, które wytłumaczyłyby dokładniej wpływ CBD na ochronę układu nerwowego człowieka i zwierząt. 

„Neuroprotective Effect of Cannabidiol Against Hydrogen Peroxide in Hippocampal Neuron Culture” https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2019.0102

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.