...

Bardzo dobre wieści dla wszystkich chorujących na Stwardnienie Guzowate!

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) ogłosiła niedawno, iż umożliwi lekarzom przepisywanie pacjentom cierpiącym na Stwardnienie Guzowate leku na bazie CBD.

 

Lek Epidiolex należący do brytyjskiego koncernu – GW Pharmaceuticals, zawiera ekstrakt z konopi i został wcześniej zatwierdzony do leczenia napadów związanych z dwoma rzadkimi i ciężkimi postaciami padaczki – zespołem Lennoxa-Gastauta i zespołem Draveta.

 

Stwardnienie Guzowate (tuberous sclerosis complex – TSC), znane też jako zespół Bourneville’a, należy do grupy chorób nerwowo-skórnych określanych jako fakomatozy i charakteryzuje się obecnością zmian skórnych oraz guzów o charakterze nienowotworowym. Są to zmiany rozwojowe, które występują w układzie nerwowym, narządzie wzroku, sercu, płucach, nerkach a nawet wątrobie. Stwardnienie Guzowate ma charakter przewlekły i postępujący. To trudna choroba i dziedziczna, z którą musi się borykać wielu pacjentów.

Powikłania neurologiczne pojawiają się u 85% chorych. W wyniku zmian w mózgu może występować padaczka upośledzenie umysłowe, zaburzenia osobowości. W mózgu w tych przypadkach stwierdza się guzki wokół komór mózgu. Bardzo ważną grupą zmian są guzy, które rozwijają w narządach wewnętrznych).

 

Niestety nie znaleziono jeszcze skutecznego leku na to schorzenie, na ten moment stosuje się farmakologiczne leczenie objawowe, które może częściowo opanować objawy choroby i doprowadzić do zmniejszenia niektórych guzów występujących w jej przebiegu.

 

Naukowcy nadal szukają skutecznego środka poprawiającego jakość życia pacjentów, stąd pojawiły się badania nad zastosowanie konopi w terapii Stwardnienia Guzowatego, a zwłaszcza objawów neurologicznych.

 

Po wykonaniu serii kontrolowanych badań, FDA potwierdziło skuteczność CBD w zmniejszaniu napadów padaczkowych spowodowanych Stwardnieniem Guzowatym. W randomizowanym badaniu, w którym wzięło udział 224 pacjentów, pacjenci leczeni Epidiolexem doświadczyli znacznego zmniejszenia częstości napadów, w przeciwieństwie do grupy kontrolnej otrzymującej placebo. Zmniejszenie częstotliwości napadów wystąpiło w ciągu 8 tygodni od rozpoczęcia terapii CBD i utrzymywało się przez 16 tygodni, w których przeprowadzano badanie.

 

Jest to kolejne przełomowe badanie nad skutecznością kannabinoidów w leczeniu schorzeń neurologicznych.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.