...

Nowotwory stały się niestety powszechnym schorzeniem, które atakuje już nawet młode osoby. Klasyczna metoda leczenia polega na podaniu specjalnie dobranych dla pacjenta leków cytostatycznych, które podaje się za pośrednictwem kroplówek bądź w formie tabletek. Mimo swej skuteczności, leczenie ma również wiele skutków ubocznych, ponieważ unicestwia nie tylko komórki rakowe, ale także te zdrowe, osłabiając cały organizm i układ odpornościowy. Czy jest jakaś nadzieja dla pacjentów na łagodniejszy przebieg leczenia?

Już wiele badań klinicznych wskazuje na to, iż konopie mogą być pomocne w walce z tym trudnym schorzeniem oraz nieprzyjemnymi skutkami jakie niesie ze sobą chemioterapia. Naukowcy z Uniwersytetu Hebrajskiego przeprowadzili badania nad zastosowaniem CBD wspomagająco przy leczeniu farmakologicznym. Wykorzystano kannabidiol, aby umożliwić dostarczanie leków bezpośrednio do komórek nowotworowych. Takie podejście pozwoliłoby na ograniczenie wpływu chemioterapii na zdrowe komórki organizmu oraz na zredukowaniu ilości podawanych leków. 

Badanie to zostało opublikowane w magazynie Frontiers in Pharmacology i daje wielkie nadzieje na nowe podejście do leczenia nowotworów. Badanie objęło zastosowanie CBD w połączeniu z doksorubicyną – popularnym lekiem chemioterapeutycznym, który może spowolnić lub całkowicie zatrzymać rozwój komórek. W tym badaniu CBD pełniło rolę aktywatora białka TRPV2, które jest odpowiedzialne za otwarcie kanałów wewnątrz błon komórkowych raka wątroby. Dzięki tym kanałom, doksorubicyna mogła wniknąć bezpośrednio do komórek nowotworowych nie naruszając tych zdrowych. Oczywiście jest to dopiero początek badań nad zastosowaniem konopi w tym zakresie, ale pierwsze pozytywne wyniki są niezwykle istotne i pozytywne.

„Eliminacja komórek rakowych przy jednoczesnym pozostawieniu zdrowych w spokoju jest ważnym krokiem w kierunku [zmniejszenia] cierpienia pacjentów.[…] Jest za wcześnie, aby dokonywać konkretnych prognoz, ale mamy nadzieję, że to odkrycie doprowadzi do nowej, bardziej ukierunkowanej metody dostarczania chemioterapii, która drastycznie zmniejszy ból pacjentów” ” – powiedział współautor badania, profesor Alexander Binshtok. 

 

Źródło:

 “CBD could help doctors use lower doses of chemotherapy” https://www.israel21c.org/cbd-could-help-doctors-use-lower-doses-of-chemotherapy/

 

“2-APB and CBD-Mediated Targeting of Charged Cytotoxic Compounds Into Tumor Cells Suggests the Involvement of TRPV2 Channels” https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2019.01198/full

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.